ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แนะแนวฯ

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แนะแนวฯ จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนของงานศูนย์แนะแนวต้นแบบ 10 ศูนย์ สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบแนะแนวและการบริการจัดงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร.คลิกชมภาพกิจกรรม facebook แนะแนวของโรงเรียนได้ค่ะ

10527825_10202215832222195_2134311740821184857_n

10533697_10202215715259271_1060935069_n

10544660_1510314415868290_5826012091305292872_n

1795495_1510314545868277_8172961926592406392_n

Advertisements

โครงการค่าพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ

โครงการค่าพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสพม17 จันทบุรี-ตราด จำนวนนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 195 คน ณ สวนอัสสัมชัญพาราไดซ์. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 คลิกชมภาพกินกรรมที่ facebook แนะแนวของโรงเรียนได้ค่ะ

10524470_10202215917744333_998459923_n

10559238_10202215750420150_356812480_n

10566231_10202215750740158_1394875187_n

10566649_10202215749700132_981843286_n

10564897_10202215917504327_499885828_n

10559238_10202215750420150_356812480_n

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา(yc) ระหว่างวันที่11-12 มิถุนายน 2557 ณ. หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์

นายวรวิทย์ พรหมคช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม 17 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเยาวชนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา(yc) โดยที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ไ้ดัรับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ให้ดำเนินงานโครงการอบรมเยาวชนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้คำปรึกษา สามารถเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)ของเพื่อนได้ สามารถเขียนโครงการได้และเพื่อลดปัญหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน นักเรียนแกนนำที่เข้ารับอบรม เป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทร์บุรี 10 คน 24 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวมนักเรียนที่เข้ารับอบรมทั้งหมด 240 คน โดยได้รับเชิญคณะวิทยากร ดร.กรกฎา นักคิ้ม และคณะ จากม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่11-12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ คลิกดูภาพกิจกรรม facebook โรงเรียน

10253757_1491821911050874_8122903496529353314_n

sri

10440797_1491997234366675_1427026954928225516_n

10300440_1491822034384195_6905092950182973478_n

1525474_1491997137700018_2970921982550344729_n
10390199_1491997031033362_8090828193291513375_n

นักเรียนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

10301351_884538374896847_3678506511990216719_n
นางสาวปรีชญา ริมราง นักเรียน ม.๖/๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นนักเรียนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นนักเรียนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ล่าสุด ได้รับคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖